Traject van indicatiestelling tot inhuizing

Om in aanmerking te komen voor een appartement voor Verzorgd Wonen in een van onze woonzorgcentra heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Tussen de aanvraag van een indicatie en het daadwerkelijk verhuizen, kan een bepaalde tijd zitten. Daarom is het volgende belangrijk: Als er in uw situatie iets verandert waardoor mogelijk meer, minder of andere ondersteuning nodig is, dan dient de situatie wellicht opnieuw beoordeeld  te worden. Eventueel zal een nieuwe indicatie moeten worden aangevraagd.

Indicatie en ZZP

Als u een indicatie ontvangt, wordt er een zorgprofiel van u opgesteld door het CIZ. Wij vertalen dat naar een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket), met een passend zorgplan op basis waarvan uren en financiën worden toegekend.
Hoe we die uren voor u gaan inzetten, bepalen we in overleg met u, samen met de Eerst Verantwoordelijke Welzijn en Zorg (EWZ). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk Zorgleefplan. Eens per half jaar, of vaker als dat nodig is, bespreken we of de gemaakte afspraken nog steeds passen. 

Vecht en IJssel biedt verschillende vormen van WLZ-zorg:

  • Persoonlijke verzorging PV
  • Verpleging VP
  • Begeleiding BG
  • Verblijf VB
  • Behandeling BH

ZZP met of zonder behandeling

Bij uw indicatie wordt ook aangegeven of het gaat om een ZZP met of zonder behandeling. BIj een indicatie met behandelingwordt uw zorg overgenom door het specialistsich team, in plaats van uw huisarts. Dit team bestaat uit uit onder andere een verpleeghuisarts, fysiotherapeut en/of psycholoog.  
Wilt u weten wat iedere ZZP voor Vecht en IJssel inhoudt, klik dan hier voor de afspraken met het Zorgkantoor.

Kijk hier voor actuele informatie over onze wachttijden voor Intramuraal Wonen, Gekoesterd Wonen, Zorg Thuis en Dagbesteding.
 

 

Vecht en IJssel nieuws

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...