Traject van indicatiestelling tot inhuizing

Om in aanmerking te komen voor een appartement voor Verzorgd Wonen in een van onze woonzorgcentra heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Tussen de aanvraag van een indicatie en het daadwerkelijk verhuizen, kan een bepaalde tijd zitten. Daarom is het volgende belangrijk: Als er in uw situatie iets verandert waardoor mogelijk meer, minder of andere ondersteuning nodig is, dan dient de situatie wellicht opnieuw beoordeeld  te worden. Eventueel zal een nieuwe indicatie moeten worden aangevraagd.

Indicatie en ZZP

Als u een indicatie ontvangt, wordt er een zorgprofiel van u opgesteld door het CIZ. Wij vertalen dat naar een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket), met een passend zorgplan op basis waarvan uren en financiën worden toegekend.
Hoe we die uren voor u gaan inzetten, bepalen we in overleg met u, samen met de Eerst Verantwoordelijke Welzijn en Zorg (EWZ). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk Zorgleefplan. Eens per half jaar, of vaker als dat nodig is, bespreken we of de gemaakte afspraken nog steeds passen. 

Vecht en IJssel biedt verschillende vormen van WLZ-zorg:

  • Persoonlijke verzorging PV
  • Verpleging VP
  • Begeleiding BG
  • Verblijf VB
  • Behandeling BH

ZZP met of zonder behandeling

Bij uw indicatie wordt ook aangegeven of het gaat om een ZZP met of zonder behandeling. BIj een indicatie met behandelingwordt uw zorg overgenom door het specialistsich team, in plaats van uw huisarts. Dit team bestaat uit uit onder andere een verpleeghuisarts, fysiotherapeut en/of psycholoog.  
Wilt u weten wat iedere ZZP voor Vecht en IJssel inhoudt, klik dan hier voor de afspraken met het Zorgkantoor.

Kijk hier voor actuele informatie over onze wachttijden voor Intramuraal Wonen, Gekoesterd Wonen, Zorg Thuis en Dagbesteding.
 

 

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...