Traject van indicatiestelling tot inhuizing

Om in aanmerking te komen voor een appartement voor Verzorgd Wonen in een van onze woonzorgcentra heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Tussen de aanvraag van een indicatie en het daadwerkelijk verhuizen, kan een bepaalde tijd zitten. Daarom is het volgende belangrijk: Als er in uw situatie iets verandert waardoor mogelijk meer, minder of andere ondersteuning nodig is, dan dient de situatie wellicht opnieuw beoordeeld  te worden. Eventueel zal een nieuwe indicatie moeten worden aangevraagd.

Indicatie en ZZP

Als u een indicatie ontvangt, wordt er een zorgprofiel van u opgesteld door het CIZ. Wij vertalen dat naar een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket), met een passend zorgplan op basis waarvan uren en financiën worden toegekend.
Hoe we die uren voor u gaan inzetten, bepalen we in overleg met u, samen met de Eerst Verantwoordelijke Welzijn en Zorg (EWZ). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk Zorgleefplan. Eens per half jaar, of vaker als dat nodig is, bespreken we of de gemaakte afspraken nog steeds passen. 

Vecht en IJssel biedt verschillende vormen van WLZ-zorg:

  • Persoonlijke verzorging PV
  • Verpleging VP
  • Begeleiding BG
  • Verblijf VB
  • Behandeling BH

ZZP met of zonder behandeling

Bij uw indicatie wordt ook aangegeven of het gaat om een ZZP met of zonder behandeling. BIj een indicatie met behandelingwordt uw zorg overgenom door het specialistsich team, in plaats van uw huisarts. Dit team bestaat uit uit onder andere een verpleeghuisarts, fysiotherapeut en/of psycholoog.  
Wilt u weten wat iedere ZZP voor Vecht en IJssel inhoudt, klik dan hier voor de afspraken met het Zorgkantoor.

Kijk hier voor actuele informatie over onze wachttijden voor Intramuraal Wonen, Gekoesterd Wonen, Zorg Thuis en Dagbesteding.
 

 

Vecht en IJssel nieuws

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Inspirerend werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg

In onze locatie Lieven de Key beleefden we 2 november een inspirerende ochtend, bij het werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg. “Om zelf te ervaren was de effecten van beleid zijn in de dagelijkse praktijk”. CDA-gemeenteraadslid Jantine Zwinkels uit Utrecht sloot aan bij het bezoek. Slootweg was onder de indruk van de 3 medewerkers van Lieven de Key waar hij een gesprek mee had. “Wat een betrokkenheid”, merkte hij op.

Henk Woertman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli 2018 is Henk Woertman benoemd tot voorzitter van de RvT van Vecht en IJssel. Zijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening en hij beschikt over veel kennis en ervaring in de gezondheidssector (ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie e.d.). Zijn profiel sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...