Woonzorgcentrum Transwijk

Transwijk is sinds december 2012 gevestigd in het mooie en moderne woongebouw Parc Transwijk van woningcorporatie Bo-ex. Parc Transwijk staat op de plek waar decennia lang het oude Transwijk gevestigd was, tot het gesloopt werd in 2009.
In Parc Transwijk heeft Vecht en IJssel 75 zorgappartementen en 4 huishoudens voor Gekoesterd Wonen voor elke zes ouderen met dementie. Daarnaast zijn er twee huishoudens voor beschermd wonen. De cliënten van Vecht en IJssel wonen zoveel mogelijk zelfstandig en kunnen een beroep doen op diverse services en diensten op het gebied van welzijn en zorg, van huishoudelijke ondersteuning en maaltijdservcies tot persoonlijke verzorging en verpleging. De services en diensten zijn ook beschikbaar voor de huurders van Bo-ex en bewoners van de wijk.
Vecht en IJssel biedt cliënten de mogelijkheid onder intensieve, professionele begeleiding de dag door te brengen, om zo een verpleeghuisopname uit te stellen.

Transwijk grenst aan het prachtige park Transwijk. Aan de achterzijde van Parc Transwijk is een mooie tuin met terras aangelegd, waar bewoners (en hun gasten) optimaal kunnen genieten van het water en het park aan de overzijde.
Alle bewoners (en hun gasten) kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de Verwensuper. Het Vereniginsgleven van Transwijk staat open voor cliënten van Vecht en IJssel voor huuders van Bo-ex en voor iedereen die lid wil worden van één van de verenigingen van Transwijk. Ook kan deelgenomen worden aan diverse activiteiten, al dan niet tegen een vergoeding.

Om te wonen in woonzorgcentrum Transwijk  heeft u een indicatie nodig. Meer informatie leest u hier.

Kijk hier voor actuele informatie over onze wachttijden voor Zelfstandig Zorgwonen, Intramuraal Wonen, Gekoesterd Wonen, Zorg Thuis en Dagbesteding.
 

Transwijk nieuws

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Inspirerend werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg

In onze locatie Lieven de Key beleefden we 2 november een inspirerende ochtend, bij het werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg. “Om zelf te ervaren was de effecten van beleid zijn in de dagelijkse praktijk”. CDA-gemeenteraadslid Jantine Zwinkels uit Utrecht sloot aan bij het bezoek. Slootweg was onder de indruk van de 3 medewerkers van Lieven de Key waar hij een gesprek mee had. “Wat een betrokkenheid”, merkte hij op.

Henk Woertman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli 2018 is Henk Woertman benoemd tot voorzitter van de RvT van Vecht en IJssel. Zijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening en hij beschikt over veel kennis en ervaring in de gezondheidssector (ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie e.d.). Zijn profiel sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...