Vriendenstichtingen

Stichting Vrienden van Vecht en IJssel

De Stichting Vrienden van Vecht en IJssel ondersteunt activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel die georganiseerd worden ten behoeve van de cliënten van Vecht en IJssel in het bijzonder en ouderen in het algemeen.
De stichting wil in brede zin het woon- en zorgklimaat en de ouderenzorg optimaliseren en alles wat daarmee in verband staat. Dat kunnen ook activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel zijn die niet direct binnen de muren van de woonzorgcentra van Vecht en IJssel georganiseerd worden of die ouderen ten goede komen die niet direct cliënt zijn van Vecht en IJssel.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die worden toebedeeld aan bepaalde activiteiten, werkzaamheden of projecten.
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar: NL21 RABO 0394 2735 40.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.

Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).

Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud

De Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud wil de Dierenweide bij woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein verbeteren, onderhouden en toegankelijk houden voor de cliënten van Ewoud en voor bewoners van IJsselstein en anderen.
De dierenweide kan op deze wijze een positieve bijdrage blijven leveren aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen.

De stichting heeft onder meer als taak ervoor te zorgen dat de dierenweide wordt onderhouden en dat de dieren in de dierenweide worden verzorgd.
De stichting realiseert verder speciale voorzieningen en activiteiten die de dierenweide en het leefklimaat van alle betrokkenen verbeteren, of maakt mede mogelijk dat deze gerealiseerd kunnen worden.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die ten goede komen aan de Dierenweide in het bijzonder en aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen in het algemeen. 
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar:  NL48 RABO 0394 3260 16.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.

Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).

Meer informatie
Wilt u meer informatie of u structureel aansluiten bij Stichting Vrienden van Vecht en IJssel of de Stichting Vrienden van Dierenwedie Ewoud, neemt dan contact op met het secretariaat via T: (030) 3033 511 of via e-mail: info@vechtenijssel.nl

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...