Vriendenstichtingen

Stichting Vrienden van Vecht en IJssel

De Stichting Vrienden van Vecht en IJssel ondersteunt activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel die georganiseerd worden ten behoeve van de cliënten van Vecht en IJssel in het bijzonder en ouderen in het algemeen.
De stichting wil in brede zin het woon- en zorgklimaat en de ouderenzorg optimaliseren en alles wat daarmee in verband staat. Dat kunnen ook activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel zijn die niet direct binnen de muren van de woonzorgcentra van Vecht en IJssel georganiseerd worden of die ouderen ten goede komen die niet direct cliënt zijn van Vecht en IJssel.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die worden toebedeeld aan bepaalde activiteiten, werkzaamheden of projecten.
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar: NL21 RABO 0394 2735 40.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.

Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).

Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud

De Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud wil de Dierenweide bij woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein verbeteren, onderhouden en toegankelijk houden voor de cliënten van Ewoud en voor bewoners van IJsselstein en anderen.
De dierenweide kan op deze wijze een positieve bijdrage blijven leveren aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen.

De stichting heeft onder meer als taak ervoor te zorgen dat de dierenweide wordt onderhouden en dat de dieren in de dierenweide worden verzorgd.
De stichting realiseert verder speciale voorzieningen en activiteiten die de dierenweide en het leefklimaat van alle betrokkenen verbeteren, of maakt mede mogelijk dat deze gerealiseerd kunnen worden.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die ten goede komen aan de Dierenweide in het bijzonder en aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen in het algemeen. 
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar:  NL48 RABO 0394 3260 16.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.

Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).

Meer informatie
Wilt u meer informatie of u structureel aansluiten bij Stichting Vrienden van Vecht en IJssel of de Stichting Vrienden van Dierenwedie Ewoud, neemt dan contact op met het secretariaat via T: (030) 3033 511 of via e-mail: info@vechtenijssel.nl

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Vecht en IJssel nieuws

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...