Partners en samenwerken

Vecht en IJssel wil met haar locaties het 'Hart in de wijk' zijn en werkt vanuit alle locaties samen met veel organsiaties en instanties te behoeve van het welzijn van onze bewoners (en hun familie en vrienden) in het bijzonder en bewoners uit de wijk en de regio in het algemeen. 
Samenwerking zorgt voor verbinding en samenhang, waarbij alle betrokkenen optimaal kunnen funtioneren.

Enkele belangrijke partners van Vecht en IJssel zijn: 

Altrecht
Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening. Altrecht ondersteunt Vecht en IJssel bij haar zorg voor de bewoners van Beschermd Wonen in Lieven de Key en Transwijk.

Apotheek en huisartsen
Onze locaties hebben nauwe contacten met de 1e lijnszorg. Een goede samenwerking met huisartsen en apotheken in IJsselstein en Utrecht is noodzakleijk voor een optimale zorg aan onze cliënten.    

Bo-Ex
Samen met woningcorporatie Bo-Ex is Parc Transwijk ontwikkeld, het wooncomplex waarin onze locatie Transwijk is gevestigd en waar huurder van Bo-Ex en cliënten van Vecht en IJssel `gespikkeld` wonen.

Gemeente IJsselstein
De gemeente IJsselstein is een belangrijke partner en relatie van Vecht en IJssel met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg op Maat en het Economisch Platform IJsselstein.

Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht is een belangrijke gespreksparner en relatie met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en tevens als ondersteuner en subsidieverstrekker bij diverse projecten, zoals het 10-stratenplan.  

IVVU
Vecht en IJssel is lid van de IVVU,  de vereniging van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Belangrijk is kennisoverdracht via oa. nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. De aangesloten zorgorganisaties beheren samen ruim 100 locaties voor verpleging en verzorging, waaronder steeds meer locaties waar kleinschalige zorg wordt geboden, zoals Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel.

Mitros
Onze locatie Lieven de Key in Zuilen is ontwikkeld in samenwerking met woningbouwcorporatie Mitros. Mitros is eigenaar/verghuurder van gebouw De Bouwmeester waarin Lieven de Key is gevestigd. 

Paramedisch Centrum Nieuwegein (PMC)
Het PMC huurt een ruimte in woonzorgcentrum Ewoud en levert dat onder fysiotherapie, fitnees en andere paramedische functies.

Provides-IJsselsteinse Woningbouwvereniging
Met Provides wordt samengewerkt door gebruik te maken van elkaars expertise.

Pulse
Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor de stad IJsselsteinen en is met haar hoofdkantoor gevestigd in enkele ruimtes in woonzorgcentrum Ewoud. Samen met Pulse worden diverse projecten opgepakt en uitgevoerd, waaronder de buurtuin bij woonzorgcentrum Ewoud.

Rhijnhuysen
Rhijnhuysen is het bureau voor project- en programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht. Rhijnhuysen wil optimale zorg- en dienstverlening aan de cliënt realiseren door een soepele samenwerking tussen de verschillende woonzorgorganisaties en brengt medewerkers van verschillende instellingen met elkaar in contact. Er worden diverse workshops en ketenprogramma’s georganiseerd en tevens biedt Rhijnhuysen advies op maat aan de aangesloten instellingen.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor is de uitvoerder van de Wet langdurige Zorg. Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar Vecht en IJssel productieafspraken mee maakt is Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort.

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...