Partners en samenwerken

Vecht en IJssel wil met haar locaties het 'Hart in de wijk' zijn en werkt vanuit alle locaties samen met veel organsiaties en instanties te behoeve van het welzijn van onze bewoners (en hun familie en vrienden) in het bijzonder en bewoners uit de wijk en de regio in het algemeen. 
Samenwerking zorgt voor verbinding en samenhang, waarbij alle betrokkenen optimaal kunnen funtioneren.

Enkele belangrijke partners van Vecht en IJssel zijn: 

Altrecht
Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening. Altrecht ondersteunt Vecht en IJssel bij haar zorg voor de bewoners van Beschermd Wonen in Lieven de Key en Transwijk.

Apotheek en huisartsen
Onze locaties hebben nauwe contacten met de 1e lijnszorg. Een goede samenwerking met huisartsen en apotheken in IJsselstein en Utrecht is noodzakleijk voor een optimale zorg aan onze cliënten.    

Bo-Ex
Samen met woningcorporatie Bo-Ex is Parc Transwijk ontwikkeld, het wooncomplex waarin onze locatie Transwijk is gevestigd en waar huurder van Bo-Ex en cliënten van Vecht en IJssel `gespikkeld` wonen.

Gemeente IJsselstein
De gemeente IJsselstein is een belangrijke partner en relatie van Vecht en IJssel met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg op Maat en het Economisch Platform IJsselstein.

Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht is een belangrijke gespreksparner en relatie met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en tevens als ondersteuner en subsidieverstrekker bij diverse projecten, zoals het 10-stratenplan.  

IVVU
Vecht en IJssel is lid van de IVVU,  de vereniging van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Belangrijk is kennisoverdracht via oa. nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. De aangesloten zorgorganisaties beheren samen ruim 100 locaties voor verpleging en verzorging, waaronder steeds meer locaties waar kleinschalige zorg wordt geboden, zoals Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel.

Mitros
Onze locatie Lieven de Key in Zuilen is ontwikkeld in samenwerking met woningbouwcorporatie Mitros. Mitros is eigenaar/verghuurder van gebouw De Bouwmeester waarin Lieven de Key is gevestigd. 

Paramedisch Centrum Nieuwegein (PMC)
Het PMC huurt een ruimte in woonzorgcentrum Ewoud en levert dat onder fysiotherapie, fitnees en andere paramedische functies.

Provides-IJsselsteinse Woningbouwvereniging
Met Provides wordt samengewerkt door gebruik te maken van elkaars expertise.

Pulse
Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor de stad IJsselsteinen en is met haar hoofdkantoor gevestigd in enkele ruimtes in woonzorgcentrum Ewoud. Samen met Pulse worden diverse projecten opgepakt en uitgevoerd, waaronder de buurtuin bij woonzorgcentrum Ewoud.

Rhijnhuysen
Rhijnhuysen is het bureau voor project- en programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht. Rhijnhuysen wil optimale zorg- en dienstverlening aan de cliënt realiseren door een soepele samenwerking tussen de verschillende woonzorgorganisaties en brengt medewerkers van verschillende instellingen met elkaar in contact. Er worden diverse workshops en ketenprogramma’s georganiseerd en tevens biedt Rhijnhuysen advies op maat aan de aangesloten instellingen.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor is de uitvoerder van de Wet langdurige Zorg. Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar Vecht en IJssel productieafspraken mee maakt is Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort.

Vecht en IJssel nieuws

Woonzorgcentrum Zuylenstede feestelijk heropend

Op vrijdag 14 oktober heropende Zuylenstede in Overvecht haar deuren voor alle bewoners. Niet alleen nu, ook in de toekomst wil Vecht en IJssel haar bewoners van persoonlijke, warme zorg blijven voorzien. Het woonzorgcentrum renoveerde en moderniseerde daarom het gehele complex met alle appartementen voor de 275 bewoners. Vrijdag volgde een groot feest voor alle bewoners en medewerkers.

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...