Partners en samenwerken

Vecht en IJssel wil met haar locaties het 'Hart in de wijk' zijn en werkt vanuit alle locaties samen met veel organsiaties en instanties te behoeve van het welzijn van onze bewoners (en hun familie en vrienden) in het bijzonder en bewoners uit de wijk en de regio in het algemeen. 
Samenwerking zorgt voor verbinding en samenhang, waarbij alle betrokkenen optimaal kunnen funtioneren.

Enkele belangrijke partners van Vecht en IJssel zijn: 

Altrecht
Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening. Altrecht ondersteunt Vecht en IJssel bij haar zorg voor de bewoners van Beschermd Wonen in Lieven de Key en Transwijk.

Apotheek en huisartsen
Onze locaties hebben nauwe contacten met de 1e lijnszorg. Een goede samenwerking met huisartsen en apotheken in IJsselstein en Utrecht is noodzakleijk voor een optimale zorg aan onze cliënten.    

Bo-Ex
Samen met woningcorporatie Bo-Ex is Parc Transwijk ontwikkeld, het wooncomplex waarin onze locatie Transwijk is gevestigd en waar huurder van Bo-Ex en cliënten van Vecht en IJssel `gespikkeld` wonen.

Gemeente IJsselstein
De gemeente IJsselstein is een belangrijke partner en relatie van Vecht en IJssel met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg op Maat en het Economisch Platform IJsselstein.

Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht is een belangrijke gespreksparner en relatie met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en tevens als ondersteuner en subsidieverstrekker bij diverse projecten, zoals het 10-stratenplan.  

IVVU
Vecht en IJssel is lid van de IVVU,  de vereniging van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Belangrijk is kennisoverdracht via oa. nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. De aangesloten zorgorganisaties beheren samen ruim 100 locaties voor verpleging en verzorging, waaronder steeds meer locaties waar kleinschalige zorg wordt geboden, zoals Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel.

Mitros
Onze locatie Lieven de Key in Zuilen is ontwikkeld in samenwerking met woningbouwcorporatie Mitros. Mitros is eigenaar/verghuurder van gebouw De Bouwmeester waarin Lieven de Key is gevestigd. 

Paramedisch Centrum Nieuwegein (PMC)
Het PMC huurt een ruimte in woonzorgcentrum Ewoud en levert dat onder fysiotherapie, fitnees en andere paramedische functies.

Provides-IJsselsteinse Woningbouwvereniging
Met Provides wordt samengewerkt door gebruik te maken van elkaars expertise.

Pulse
Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor de stad IJsselsteinen en is met haar hoofdkantoor gevestigd in enkele ruimtes in woonzorgcentrum Ewoud. Samen met Pulse worden diverse projecten opgepakt en uitgevoerd, waaronder de buurtuin bij woonzorgcentrum Ewoud.

Rhijnhuysen
Rhijnhuysen is het bureau voor project- en programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht. Rhijnhuysen wil optimale zorg- en dienstverlening aan de cliënt realiseren door een soepele samenwerking tussen de verschillende woonzorgorganisaties en brengt medewerkers van verschillende instellingen met elkaar in contact. Er worden diverse workshops en ketenprogramma’s georganiseerd en tevens biedt Rhijnhuysen advies op maat aan de aangesloten instellingen.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor is de uitvoerder van de Wet langdurige Zorg. Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar Vecht en IJssel productieafspraken mee maakt is Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort.

Vecht en IJssel nieuws

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...