Ondernemingsraad

Zelfstandig orgaan voor advies en overleg

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan voor overleg, advies, informatie en communicatie. De OR heeft de taak de belangen en opvattingen van medewerkers te behartigen en goed overleg te voeren met de bestuurders. De rol van de OR is vooral een toetsende rol. De ondernemingsraad streeft ernaar een standvastige, gedreven OR te zijn, waarbij de continuïteit van een gezonde organisatie voorop staat. De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat wordt geluisterd naar medewerkers en bestuurder. De ondernemingsraad stelt betrokkenheid, openheid en samenwerking centraal. De ondernemingsraad participeert in de totstandkoming van een goede, doelgerichte besluitvorming ten gunste van de gehele organisatie.

De rol van de ondernemingsraad binnen Vecht en IJssel

De OR van Vecht en IJssel telt elf gekozen leden die afkomstig zijn van de vier locaties Ewoud, Lieven de Key Transwijk en Zuylenstede, én van het Centraal Bureau. De ondernemingsraad vertegenwoordigt ca. 525 medewerkers en is onderverdeeld in drie kiesgroepen: welzijn en zorg (zeven zetels), facilitaire zaken (twee zetels) en administratie/overig (twee zetels).

De OR komt gemiddeld twee keer per maand bijeen, waarvan één keer met (één van) de bestuurders. De ondernemingsraad heeft, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het recht te adviseren bij belangrijke ondernemingsbesluiten. Daarnaast is instemming van de OR nodig bij bepaalde personele en sociale beslissingen voor de medewerkers. Ook heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om ongevraagd een verscheidenheid aan onderwerpen op de agenda te plaatsen om met (één van) de bestuurders te bespreken en hen daaraan aandacht te laten besteden. Zodoende is de ondernemingsraad een medespeler op het veld waar de beleidsbeslissingen worden genomen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: or@vechtenijssel.nl.
 

Vecht en IJssel nieuws

Woonzorgcentrum Zuylenstede feestelijk heropend

Op vrijdag 14 oktober heropende Zuylenstede in Overvecht haar deuren voor alle bewoners. Niet alleen nu, ook in de toekomst wil Vecht en IJssel haar bewoners van persoonlijke, warme zorg blijven voorzien. Het woonzorgcentrum renoveerde en moderniseerde daarom het gehele complex met alle appartementen voor de 275 bewoners. Vrijdag volgde een groot feest voor alle bewoners en medewerkers.

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...