Ondernemingsraad

Zelfstandig orgaan voor advies en overleg

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan voor overleg, advies, informatie en communicatie. De OR heeft de taak de belangen en opvattingen van medewerkers te behartigen en goed overleg te voeren met de bestuurders. De rol van de OR is vooral een toetsende rol. De ondernemingsraad streeft ernaar een standvastige, gedreven OR te zijn, waarbij de continuïteit van een gezonde organisatie voorop staat. De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat wordt geluisterd naar medewerkers en bestuurder. De ondernemingsraad stelt betrokkenheid, openheid en samenwerking centraal. De ondernemingsraad participeert in de totstandkoming van een goede, doelgerichte besluitvorming ten gunste van de gehele organisatie.

De rol van de ondernemingsraad binnen Vecht en IJssel

De OR van Vecht en IJssel telt elf gekozen leden die afkomstig zijn van de vier locaties Ewoud, Lieven de Key Transwijk en Zuylenstede, én van het Centraal Bureau. De ondernemingsraad vertegenwoordigt ca. 525 medewerkers en is onderverdeeld in drie kiesgroepen: welzijn en zorg (zeven zetels), facilitaire zaken (twee zetels) en administratie/overig (twee zetels).

De OR komt gemiddeld twee keer per maand bijeen, waarvan één keer met (één van) de bestuurders. De ondernemingsraad heeft, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het recht te adviseren bij belangrijke ondernemingsbesluiten. Daarnaast is instemming van de OR nodig bij bepaalde personele en sociale beslissingen voor de medewerkers. Ook heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om ongevraagd een verscheidenheid aan onderwerpen op de agenda te plaatsen om met (één van) de bestuurders te bespreken en hen daaraan aandacht te laten besteden. Zodoende is de ondernemingsraad een medespeler op het veld waar de beleidsbeslissingen worden genomen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: or@vechtenijssel.nl.
 

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...