Ondernemingsraad

Zelfstandig orgaan voor advies en overleg

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan voor overleg, advies, informatie en communicatie. De OR heeft de taak de belangen en opvattingen van medewerkers te behartigen en goed overleg te voeren met de bestuurders. De rol van de OR is vooral een toetsende rol. De ondernemingsraad streeft ernaar een standvastige, gedreven OR te zijn, waarbij de continuïteit van een gezonde organisatie voorop staat. De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat wordt geluisterd naar medewerkers en bestuurder. De ondernemingsraad stelt betrokkenheid, openheid en samenwerking centraal. De ondernemingsraad participeert in de totstandkoming van een goede, doelgerichte besluitvorming ten gunste van de gehele organisatie.

De rol van de ondernemingsraad binnen Vecht en IJssel

De OR van Vecht en IJssel telt elf gekozen leden die afkomstig zijn van de vier locaties Ewoud, Lieven de Key Transwijk en Zuylenstede, én van het Centraal Bureau. De ondernemingsraad vertegenwoordigt ca. 525 medewerkers en is onderverdeeld in drie kiesgroepen: welzijn en zorg (zeven zetels), facilitaire zaken (twee zetels) en administratie/overig (twee zetels).

De OR komt gemiddeld twee keer per maand bijeen, waarvan één keer met (één van) de bestuurders. De ondernemingsraad heeft, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het recht te adviseren bij belangrijke ondernemingsbesluiten. Daarnaast is instemming van de OR nodig bij bepaalde personele en sociale beslissingen voor de medewerkers. Ook heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om ongevraagd een verscheidenheid aan onderwerpen op de agenda te plaatsen om met (één van) de bestuurders te bespreken en hen daaraan aandacht te laten besteden. Zodoende is de ondernemingsraad een medespeler op het veld waar de beleidsbeslissingen worden genomen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: or@vechtenijssel.nl.
 

Vecht en IJssel nieuws

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...