Woonzorgcentrum Zuylenstede feestelijk heropend

De zorgappartementen voor ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag en de zelfstandige huurappartementen, zijn gemoderniseerd en verbeterd. Ook is de buitengevel vernieuwd en beter geïsoleerd, de begane grond aangepast en de entree heeft een nieuwe inrichting en uitstraling. Ook is het restaurant van buitenaf beter toegankelijk geworden. Hiermee worden de voorzieningen beter bereikbaar voor de omgeving en kan sterker worden ingezet op de wijkfunctie van de locatie. Uiteraard is aan alle comfort- en milieueisen, zowel binnen als buiten, voldaan.

Programma
De middag werd geopend met bubbels en een accordeonoptreden van Oranjeman. De look-a-like van André van Duin verzorgde een komisch optreden als Meneer de Bok en na de opening van de jeu de boules baan, werd kort stilgestaan bij de samenwerking en de totstandkoming van Zuylenstede. Teus Oskam (directeur Estea) en Sigrid van der Heide (bestuurder Vecht en IJssel) toonden ceremonieel de oorspronkelijke eerste steen. Een heugelijke middag voor de bewoners en medewerkers met hapjes, drankjes en feestelijk vermaak.   

Sjanie Koedoot, locatiemanager Zuylenstede: “Ik kijk terug op een zeer geslaagde heropening. We hebben de bewoners een gezellige middag bezorgd in hun nieuwe thuis. Met de renovatie zijn we in staat om onze ouderen nog beter persoonlijke zorg te bieden. Belangrijke uitgangspunten voor Vecht en IJssel zijn de kwaliteit van leven en eigen regie, vanuit de overtuiging dat goede zorg persoonlijk is. Met de verbouwing kunnen we dat onze bewoners ook in de toekomst garanderen.

Teus Oskam, directeur Estea: “Wij kijken terug op een bijzonder planproces, waarin we met elkaar en met de diverse belangenbehartigers gezocht hebben naar een invulling die aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van de bewoners en cliënten van Vecht en IJssel. Het bouwproces verliep voorspoedig, waarvoor we bewoners, personeel en diverse betrokken partners graag bedanken. Wij zijn trots op het eindresultaat.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...