Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Iris Bandhoe volgt Brenda Frederiks op, die haar werkzaamheden voor de Raad van Toezicht niet langer kan combineren met haar reguliere werk. Iris zal de portefeuilles Kwaliteit en HRM/Organisatie-ontwikkeling op zich nemen.
Iris Bandhoe heeft vanuit haar achtergrond als psychiater, vele functies bekleed als bestuurder en manager binnen GGZ-instellingen en als adviseur en toezichthouder bij diverse zorg- en maatschappelijke instellingen.

Piera Mereu volgt Michiel Mes op, die per 1 januari 2022, na 2 zittingstermijnen van elk 4 jaar, afscheid zal nemen als lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Piera Mereu zal de portefeuille HRM en het voorzitterschap van de remuneratiecommissie overnemen van Michiel Mes.
Piera Mereu kent de basis van de zorg als verpleegkundige en heeft zich vanuit personeelsadvies steeds verder ontwikkeld tot HRM-adviseur en -manager. Als bestuurssecretaris van diverse zorgorganisaties kent zij de uitdagingen waarvoor bestuurders in de zorg staan. Ze heeft daarnaast veel ervaring met diverse reorganisatie, -fusie en samenwerkingstrajecten en is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Evita Zorg.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Iris en Piera, elk vanuit een brede kennis en expertise, een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het beleid van Vecht en IJssel en ondersteuning kunnen geven aan onze doelen en ambities, zoals beschreven in onze Strategische Verbeelding 2020-2024.

Michiel Mes is momenteel vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Ruben Baumgarten, RvT lid sinds 2015, wordt per 1 januari 2022 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

We wensen de nieuwe leden veel succes toe binnen de Raad van Toezicht en bedanken op voorhand Michiel Mes hartelijk voor zijn jarenlange, waardevolle inzet voor Vecht en IJssel. 

Namens de Raad van Toezicht,

Henk Woertman
Voorzitter Raad van Toezicht

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...