Vertrek bestuurder Daniƫlle van Veen

Daniëlle heeft zich binnen Vecht en IJssel ontwikkeld van HRM-manager naar bestuurder. Zij is van huis uit econoom en heeft zich op een knappe wijze de zorg - naast de bedrijfsvoering,  kwaliteit en HRM eigen gemaakt. Samen met collega RvB-lid Paul van Wingaarden heeft zij de afgelopen jaren de basis op orde gebracht op het gebied van financiën en kwaliteit en veiligheid en is een sterke professionalisering doorgevoerd in de gehele organisatie. Tevens is een nieuwe strategische koers bepaald, die zijn uitwerking gaat krijgen binnen de Strategische Verbeelding 2020-2024.

Voor de tijdelijke vervanging van Danielle gaan wij op zoek naar een interim bestuurder die, naast Paul van Wingaarden, de portefeuilles Kwaliteit en Veiligheid (inclusief zorg en corona), HRM en veranderprocessen op zich kan nemen, in beginsel voor een periode van 6 tot 9 maanden.

Het huidige collegiale bestuursmodel wordt daarmee voorlopig voortgezet. In deze periode gaan wijstappen zetten om te komen tot een definitieve invulling van de toekomstige bestuurdersfunctie binnen Vecht en IJssel, na evaluatie van het bestaande twee-hoofdige bestuursmodel.

Wij willen Daniëlle bedanken voor alle tijd en energie die zij in haar werkzame tijd in Vecht en IJssel heeft gestopt en voor de resultaten die tot nu toe zijn behaald.
We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe uitdaging.

Namens de Raad van Toezicht,
Henk Woertman 
Voorzitter Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...