Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

De ondertekening werd niet bezegeld met een handdruk, maar met een 'elleboogje' tussen Paul van Wingaarden en de directie van Estea.  
De formele ondertekening werd feestelijk aangekleed voor bewoners en medewerkers.

 

 

 

 

 

De Bewonerscommissie, de Cliëntenraad van Zuylenstede, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het opstellen van de renovatieplannen voor de huur- en de zorgwoningen. Inmiddels hebben zij allen een positief advies uitgebracht over de overeenkomst, het renovatieplan en het Sociaal Plan.

De verkoop en gedeeltelijke terughuur (sale-and-lease-back) maakt het mogelijk dat Zuylenstede gemoderniseerd wordt en dat Vecht en IJssel zich in Zuylenstede volledig kan blijven richten op haar kernactiviteit: goede zorg leveren aan kwetsbare ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag, in een omgeving die voor bewoners en medewerkers veilig en comfortabel is.
“Met Estea Capital heeft Vecht en IJssel een ervaren, betrokken en deskundige vastgoedpartner gevonden, die samen met ons vorm kan geven aan de noodzakelijke renovatie van Zuylenstede om de locatie toekomstbestendig te maken voor onze huurders, cliënten en medewerkers”, aldus Paul van Wingaarden van de Raad van Bestuur van Vecht en IJssel.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...