Corona in Zuylenstede

De GGD regio Utrecht, de GHOR, Vecht en IJssel, de gezamenlijke thuiszorgorganisaties en de betrokken huisartsen hebben een aantal acties in gang gezet om verdere verspreiding van het virus in de huurappartementen te voorkomen en om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Dringend advies
Het dringende advies aan de huurders is om thuis te blijven en geen bezoek meer te ontvangen. Voor alle huurders die thuiszorg ontvangen, stellen de gezamenlijke thuiszorgorganisaties een vast team van medewerkers samen, die alle thuiszorgcliënten gaan verzorgen, ongeacht van welke zorgorganisatie zij nu zorg ontvangen.

Verplaatsing corona patiënten
Huurders die besmet zijn en die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden, worden in afstemming met de huisarts en de GGDrU naar een centrale regionale verpleegunit voor coronapatiënten gebracht. Daar kan gespecialiseerde zorg geboden worden.
In afstemming met alle betrokken huisartsen en op advies van de GGD worden nu zoveel mogelijk huurders met klachten getest. 

Voor de zorg aan zorgcliënten van het verpleeghuis van Zuylenstede, heeft Vecht en IJssel eerder deze week een speciale corona-verpleegafdeling in Zuylenstede ingericht, waar besmette cliënten van Vecht en IJssel in isolatie worden verpleegd.
Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en blijven in overleg met bovengenoemde organisaties.
(10 april 2020)

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...