Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

De inzet van een gespecialiseerd arts of behandelaar kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen en ook de kans vergroten dat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

ONUe springt ook in op de behoefte van Utrechtse huisartsen aan specialistisch advies. Zij hebben nu vaak moeite op het juiste moment een deskundige te vinden die de zorgvraag van een thuiswonende oudere kan beantwoorden.

Als samenwerkingsverband kan ONUe meer continuïteit bieden en het netwerk op de kaart zetten bij de huisartsen in Utrecht stad. Dat biedt ook voordelen bij de doorstroming van ouderen naar intramurale zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto bestuurder Paul van Wingaarden van Vecht en IJssel (geheel links), met vertegenwoordigers van AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis, Novicare en de Utrechtse huisartsen.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...