Inspirerend werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg

Cindy, Harry en Jaimy gebruikten het gesprek niet om nog maar eens te klagen over de al bekende problemen als werkdruk en regeldruk. “Nee, ze gaven aan blij te zijn met hun plek in Lieven de Key. Ze uitten vooral hun bezorgdheid over de toekomst van de zorg en vroegen zich af hoe ze een goede band kunnen blijven opbouwen met cliënten die steeds kwetsbaarder zijn en die steeds vaker maar korte tijd bij hen verblijven. Dat is echt iets waar we ons met zijn allen op moeten instellen”.
“Onzichtbaar”
Slootweg noemde het een eye-opener dat de 3 aangaven dat in de media en de politiek alle aandacht gericht is op cliënten en mantelzorgers, maar dat er weinig oog is voor de medewerkers in de zorg. “We zijn onzichtbaar, of de aandacht is negatief” aldus de 3. “En dat is jammer, want de zorg heeft zoveel mooie kanten. Die moeten we allemaal meer benadrukken, zodat meer mensen voor de zorg kiezen.”
Cadeautje
Zijn gesprek met mantelzorger Gerard Ram noemde Slootweg  “een cadeautje”. Hij was dankbaar voor de zorg die zijn vrouw kreeg in Lieven de Key. “Maar vooral de manier waarop de medewerkers hem en zijn vrouw begeleidden, vond hij  heel bijzonder, omdat het team niet bang was voor fysiek contact. Even een arm om de schouder of iemand die je hand vastpakt als je het moeilijk hebt. Daar had hij als mantelzorger vaak meer aan, dan aan woorden.” Slootweg kwam tot de conclusie dat, had zijn vader in Utrecht gewoond, hij hem met een gerust hart aan de zorg van de teams in Lieven de Key zou toevertrouwen. 
Vertrouwen
Evert-Jan Slootweg beloofde dat hij over een half jaar nog eens terug komt naar Lieven de Key om dan met bestuurslid Daniëlle van Veen en locatiemanager Rineke Post verder te praten over de inzet van de Kwaliteitsbudgetten, waarvoor deze week de aanvragen zijn ingediend. “Het is belangrijk dat het geld goed wordt besteed, maar aan de andere kant mag er niet teveel tijd gaan zitten in de administratieve verantwoording. We moeten als politiek ook vertrouwen durven hebben.”

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...