Afscheid RvT-voorzitter Patrick van den Brink

Patrick van den Brink nam in oktober 2016 het voorzitterschap van de RvT op zich, toen oud-voorzitter (nu RvT- lid) Eric Kroon vanwege een nieuwe baan niet langer voorzitter kon blijven.
Bij zijn vertrek is Patrick van den Brink bijna 3,5 jaar lid geweest van de RvT. In die periode heeft hij, met de Raad van Bestuur, diverse maatregelen genomen en beleid uitgezet om Vecht en IJssel financieel en strategisch op koers te krijgen.
We zijn Patrick van den Brink zeer erkentelijk voor zijn inzet voor onze organisatie, als lid en als voorzitter van de RvT, in een periode die niet eenvoudig was. We wensen hem veel succes bij zijn werkzaamheden.
De werving voor een nieuwe voorzitter voor de RvT is inmiddels gestart.
Mede namens de RvB en RvT, Michiel Mes, vice-voorzitter


 

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...