Integrale aanpak woningbeleid ouderen en bijzondere doelgroepen IJsselstein

Vecht en IJssel ontwikkelt voor haar vier locaties een nieuwe strategische koers en vastgoedbeleid.
Voor Ewoud wordt gestreefd naar een aanbod van zorg en wonen voor ouderen in de hele keten van de ouderenzorg.
Voor de korte termijn wordt ingezet op het scheiden van wonen en zorg, aanvullende diensten en zorgpension (Eerste Lijn Verblijf). Op de langere termijn is een transitie nodig naar zwaardere somatische en psychogeriatrische zorg. Om die zorg te kunnen bieden, is renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw nodig van de zorglocatie en de woningen op het Ewoud-complex.

De gemeente IJsselstein ontwikkelt momenteel een nieuwe woonvisie en kijkt onder andere naar maatschappelijke opvang, beschermd wonen en huisvesting van bijzondere doelgroepen, mogelijk in combinatie met kwetsbare senioren.

Provides heeft op de thema’s Wonen, Welzijn en Zorg een aantal speerpunten opgesteld voor IJsselsein waaronder het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het zelfstandig wonen van ouderen met zorg en het inspelen op het scheiden van wonen en zorg.


 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Wethouder drs. Ad de Regt, wethouder mr. Peter van Doesburg, directeur-bestuurder Henny van den Heiligenberg van Provides en de Raad van Bestuur van Vecht en IJssel Daniëlle van Veen en Paul van Wingaarden.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...