Tweehoofdige Raad van Bestuur gaat vormgeven aan strategische koers

Eind juni 2017 werd Paul van Wingaarden aangesteld als interim bestuurder bij Vecht en IJssel. De Raad van Bestuur heeft hard gewerkt aan het financieel herstel van Vecht en IJssel en de resultaten daarvan worden zichtbaar.
De Raad van Bestuur zal de komende tijd samen werken aan het verder vormgeven aan het nieuwe business plan, inclusief de vastgoedstrategie.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...