Samenwerking strategisch arbeidsmarktbeleid voor de Zorg

Landelijk, maar vooral in de randstad en de regio Utrecht, is een snel stijgend tekort aan verzorgenden en (gespecialiseerd) verpleegkundigen te zien, zowel voor de intramurale als de extramurale verpleging en zorg. het is belanmgrijk dat zorgfiorgansuities en onderwijs de handen ineen slaan op het gebied van opleiding- en stage-capaciteit, monitoring en arbeidsmarktcommunicatie.

De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht tot 2020, kunnen voor HBO-verpleegkundigen oploppen tot 663, voor MBO-verpleegkundigen tot 450 en voor MBO-verzorgende functies tot 130. Vanwege de forse tekorten stopt de Hogeschool Utrecht alvast met de numerus Fixus voor de opleiding HBO verpleegkunde.
Bij het aantrekken van extra leerlingen, zijn ook extra stageplaatsen en stagebegeleiders nodig. Ook dat heeft de aandacht van SamUZ.

Het convenant is ondertekend door: Accolade Zorg, Allerzorg, St. Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht en IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek, Zorgspectrum.

Foto: De bestuurders van de 29 zorg- en onderwijsinstellingen hebben 28 juni hun handtekening gezet en de handen ineen geslagen.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...