Vertrek bestuurslid Ilse de Jong

De Raad van Toezicht en bestuurder Daniëlle van Veen betreuren het vertrek van Ilse de Jong ten zeerste, maar hebben begrip voor dit moedige besluit.

De Raad van Toezicht zal in nauw overleg met Daniëlle van Veen, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zo spoedig mogelijk besluiten hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Vecht en IJssel is Ilse zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan haar functie binnen de Raad van Bestuur. We zullen haar missen en wensen haar heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de Raad van Toezicht,

Patrick van den Brink, voorzitter

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...