Missie / visie

Onze missie

Vecht en IJssel wil vanuit een Protestants Christelijke identiteit werken aan de best mogelijke dienstverlening in wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vragen , in hun wensen en behoeften.

Onze visie

Vecht en IJssel biedt een optimale ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan.

Onze kernwaarden

Op basis van onze kernwaarden nemen we beslissingen en bepalen we ons handelen.

 • Welzijn: De cliënt staat centraal; wonen en welzijn staan voorop.  
 • Gastvrij: Iedereen is welkom en we staan open voor alle culturen en (geloofs)overtuigingen.
 • Deskundig: Samen beter, resultaatgericht, met bevlogenheid vanuit het hart, met kennis van zaken en met de juiste opleiding en werkervaring. 
 • Verbinding: We zijn in verbinding met elkaar, met de cliënten en met de regio, de stad, of de wijk om ons heen. We zijn betrokken en stimuleren onderlinge uitwisseling.
 • Verantwoordelijkheid: We maken bewuste keuzes, voeren toegewijde acties uit en nemen onze verantwoordelijkheid.
 • Vertrouwen: We werken samen vanuit een basis van onderling vertrouwen, dat we elkaar geven en van elkaar ontvangen. 

Onze ambitie

Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in Utrecht en IJsselstein, die het belang van een levendige gemeenschap benadrukt voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, mantelzorgers, onder medewerkers en vrijwilligers. Via onze locaties Ewoud, Transwijk, Lieven de Key en Zuylenstede en met Zorg Thuis, streeft Vecht en IJssel er naar het welbevinden van haar cliënten continu te verbeteren door deskundige en Gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten.

Betekenis voor cliënten:

 • de cliënt heeft de regie over zijn eigen dienstverleningsproces;
 • ieder mens wordt met respect behandeld;
 • wij ondersteunen het welzijn en geven betekenis aan het dagelijks leven.

Betekenis voor medewerkers:

 • de medewerkers zijn professionals: deskundig en gericht op mogelijkheden (vindingrijk, creatief en stimulerend);
 • zij hebben recht op een werkomgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien.

Betekenis voor de dienstverlening:

 • is afgestemd op de behoefte van de cliënt en voldoet aan de reële verwachtingen;
 • is innovatief en continu gericht op verbetering.

Betekenis voor de organisatie:

 • iedereen is bezig met cliënten en iedereen is gericht op samenwerking en ondersteuning;
 • hanteren van korte communicatielijnen;
 • integraal onderdeel van de buurt en de wijk.

Vecht en IJssel, daar wil ik wonen en werken, daar wil ik wél zijn.

Samen beter!

Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het
welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Door samen te werken, samen te organiseren of samen te delen, kunnen we het welzijn van onze cliënten optimaliseren. Deskundige en gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten dragen hieraan bij. Met medewerkers en vrijwilligers werken wij dagelijks aan het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij vanuit een protestants-christelijke identiteit en met respect voor ieders levensloop en levensinstelling. Bovendien laten wij de regie bij onze cliënten. Iedereen moet zich welkom, veilig en geborgen weten.

 

Vecht en IJssel nieuws

Henk Woertman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli 2018 is Henk Woertman benoemd tot voorzitter van de RvT van Vecht en IJssel. Zijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening en hij beschikt over veel kennis en ervaring in de gezondheidssector (ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie e.d.). Zijn profiel sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel.

Lintje voor 'onze' vrijwilligster Rijmie de Jong

Rijmie de Jong, ‘onze’ vrijwilligster van Ewoud is vandaag, 26 april 2018, verrast en geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Ze kreeg haar lintje vanochtend opgespeld door burgemeester Patrick van Domburg van IJsselstein. Rijmie krijgt haar onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk wat zij doet.

Afscheid RvT-voorzitter Patrick van den Brink

Patrick van den Brink, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) verlaat per 1 juni 2018 de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Op 1 juni zit zijn zittingstermijn erop en hij heeft besloten deze niet te verlengen. Hij kan de functie niet langer combineren met zijn werk en andere nevenfuncties.

Integrale aanpak woningbeleid ouderen en bijzondere doelgroepen IJsselstein

Vecht en IJssel gaat met de gemeente IJsselstein en woningbouwvereniging Provides onderzoek doen naar mogelijke samenwerking op een integraal beleid voor de ontwikkeling van woningen, met en zonder zorg, voor ouderen en bijzondere doelgroepen op en in de omgeving van zorgcomplex Ewoud. De drie partijen hebben daartoe maandag 23 april jl. een intentieovereenkomst getekend. Alle drie de partijen zijn in IJsselstein, op hun eigen wijze en vanuit een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, bezig met een toekomstbestendige ontwikkeling van woningen en zorg voor bijzondere doelgroepen.

Tweehoofdige Raad van Bestuur gaat vormgeven aan strategische koers

De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel heeft besloten tot een voortzetting van de tweehoofdige Raad van Bestuur van Vecht en IJssel. Daniëlle van Veen en Paul van Wingaarden gaan de komende jaren samen verder vormgeven aan de strategische koers van Vecht en IJssel.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...