Missie / visie

Onze missie

Vecht en IJssel wil vanuit een Protestants Christelijke identiteit werken aan de best mogelijke dienstverlening in wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vragen , in hun wensen en behoeften.

Onze visie

Vecht en IJssel biedt een optimale ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan.

Onze kernwaarden

Op basis van onze kernwaarden nemen we beslissingen en bepalen we ons handelen.

 • Welzijn: De cliënt staat centraal; wonen en welzijn staan voorop.  
 • Gastvrij: Iedereen is welkom en we staan open voor alle culturen en (geloofs)overtuigingen.
 • Deskundig: Samen beter, resultaatgericht, met bevlogenheid vanuit het hart, met kennis van zaken en met de juiste opleiding en werkervaring. 
 • Verbinding: We zijn in verbinding met elkaar, met de cliënten en met de regio, de stad, of de wijk om ons heen. We zijn betrokken en stimuleren onderlinge uitwisseling.
 • Verantwoordelijkheid: We maken bewuste keuzes, voeren toegewijde acties uit en nemen onze verantwoordelijkheid.
 • Vertrouwen: We werken samen vanuit een basis van onderling vertrouwen, dat we elkaar geven en van elkaar ontvangen. 

Onze ambitie

Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in Utrecht en IJsselstein, die het belang van een levendige gemeenschap benadrukt voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, mantelzorgers, onder medewerkers en vrijwilligers. Via onze locaties Ewoud, Transwijk, Lieven de Key en Zuylenstede en met Zorg Thuis, streeft Vecht en IJssel er naar het welbevinden van haar cliënten continu te verbeteren door deskundige en Gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten.

Betekenis voor cliënten:

 • de cliënt heeft de regie over zijn eigen dienstverleningsproces;
 • ieder mens wordt met respect behandeld;
 • wij ondersteunen het welzijn en geven betekenis aan het dagelijks leven.

Betekenis voor medewerkers:

 • de medewerkers zijn professionals: deskundig en gericht op mogelijkheden (vindingrijk, creatief en stimulerend);
 • zij hebben recht op een werkomgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien.

Betekenis voor de dienstverlening:

 • is afgestemd op de behoefte van de cliënt en voldoet aan de reële verwachtingen;
 • is innovatief en continu gericht op verbetering.

Betekenis voor de organisatie:

 • iedereen is bezig met cliënten en iedereen is gericht op samenwerking en ondersteuning;
 • hanteren van korte communicatielijnen;
 • integraal onderdeel van de buurt en de wijk.

Vecht en IJssel, daar wil ik wonen en werken, daar wil ik wél zijn.

Samen beter!

Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het
welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Door samen te werken, samen te organiseren of samen te delen, kunnen we het welzijn van onze cliënten optimaliseren. Deskundige en gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten dragen hieraan bij. Met medewerkers en vrijwilligers werken wij dagelijks aan het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij vanuit een protestants-christelijke identiteit en met respect voor ieders levensloop en levensinstelling. Bovendien laten wij de regie bij onze cliënten. Iedereen moet zich welkom, veilig en geborgen weten.

 

Vecht en IJssel nieuws

Lichtsculptuur Vecht en IJssel in Sint Maarten Parade Utrecht

Onze locatie Transwijk doet dit jaar met een heel bijzonder lichtsculptuur mee aan de Sint Maarten Parade in Utrecht, op 4 november. Naar een ontwerp van kunstenares Merel Zwarts, wordt een sculptuur gemaakt dat een hand verbeeldt die vier druppels water opvangt. De vier druppels staan symbool voor onze vier locaties en de twee druppels in ons logo. We zijn er trots op dat onze sculptuur na de paradetentoon gesteld zal worden in Museum Catharijneconvent.

Informatie-ochtenden servicewoningen en zelfstandig zorgwonen op 24 en 31 oktober

Op 24 en 31 oktober houden we in onze locaties Zuylenstede en Ewoud weer informatiebijeenkomsten over wonen in een servicewoning van Vecht en IJssel, of Zelfstandig Zorgwonen. U krijgt veel informatie, de mogelijkheid om vragen te stellen en we geven een rondleiding. De inschrijving is inmiddels gesloten vanwege de grote belangstelling.

Steun de actie "Laat ze niet staan" voor een dementievriendelijk Nederland

Heeft u het filmpje van de landelijke campagne “Laat ze niet staan” van Samen dementievriendelijk, al gezien? Ook wij steunen deze actie (natuurlijk) en verzamelen in al onze locaties steunbetuigingen onder medewerkers en bezoekers voor een dementievriendelijke samenleving.

Bestuurder a.i. Paul van Wingaarden gestart

In april heeft Ilse de Jong haar functie als bestuurder neergelegd in verband met privé-omstandigheden. Inmiddels is eind juni Paul van Wingaarden als bestuurder a.i. gestart bij Vecht en IJssel voor in eerste instantie de duur van een half jaar.

Samenwerking strategisch arbeidsmarktbeleid voor de Zorg

Samen met 29 andere zorg- en onderwijsinstellingen in de regio Utrecht, heeft Vecht en IJssel 28 juni het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorginstellingen en Onderwijs (kortweg SamUZ) ondertekend. Het convenant is een initiatief van Utrect hZorg en het UMC Utrecht. De organisaties willen de krachten bundelen om de huidige en toekomstige tekorten voor de zorgberoepen op te lossen.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...