Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vecht en IJssel sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf).
De richtlijnen zijn leidend voor de ontwikkelingen die Vecht en IJssel doormaakt, onder andere op het vlak van de zorgleefplan-systematiek, medicatieveiligheid, omgaan met onbegrepen gedrag en hygiëne- en infectiepreventie.
Het kwaliteitssysteem van Vecht en IJssel wordt bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Bij onze kwaliteitsverbetering, sluiten we aan bij de volgende uitgangspunten van het kwaliteitskader:

  • De cliënt staat centraal, er is een persoonsgericht zorgleefplan
  • Medewerkers leren en verbeteren samen
  • We hebben vertrouwen in de professionals
  • Minder bureaucratie, meer aandacht voor veiligheid

Kwaliteitsverslag 2021

Het Kwaliteitsverslag 2021 (link PDF) is een overzicht van onze acties en resultaten in 2021. 
Het verslag wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en tevens met onze collega's van het Lerend Netwerk.

Lerend Netwerk

Vecht en IJssel is aangesloten bij een ‘Lerend Netwerk’ van vijf Utrechtse instellingen voor ouderenzorg, samen met De Rijnhoven, De Vechtstreek, Maria Dommer en De Wulverhorst.

Door een actieve samenwerking willen de vijf gezamenlijk de kwaliteit van zorg verder optimaliseren, gekoppeld aan meer efficiëntie.
De samenwerking vindt plaats op het gebied van scholing, kwaliteit, personele inzet, casemanagement en bestuurlijke uitwisseling. Daar waar mogelijk worden scholings- en opleidingsactiviteiten gebundeld, waarbij ook onderlinge uitwisseling van stageplaatsen mogelijk is.

Daarnaast blijven we als organisatie continu inzetten op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen.

Vecht en IJssel is deelnemer aan het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg gericht op het oplossen van huidige en toekomstige tekorten van zorgberoepen met een branch overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen.

Personeelssamenstelling

De samenstelling en opbouw van onze teams is gericht op het waarborgen van kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Daarbij zijn onze vertrekpunten:

  • Een goed beeld van wat de cliënt nodig heeft
  • Vertrouwen in onze medewerkers en hun competenties
  • Onze ontwikkelingsmogelijkheden

Een overzicht van de Personeelssamenstelling is onderdeel van het kwaliteitskader.

Vecht en IJssel nieuws

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...