Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vecht en IJssel sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf).
De richtlijnen zijn leidend voor de ontwikkelingen die Vecht en IJssel doormaakt, onder andere op het vlak van de zorgleefplan-systematiek, medicatieveiligheid, omgaan met onbegrepen gedrag en hygiëne- en infectiepreventie.
Het kwaliteitssysteem van Vecht en IJssel wordt bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Bij onze kwaliteitsverbetering, sluiten we aan bij de volgende uitgangspunten van het kwaliteitskader:

  • De cliënt staat centraal, er is een persoonsgericht zorgleefplan
  • Medewerkers leren en verbeteren samen
  • We hebben vertrouwen in de professionals
  • Minder bureaucratie, meer aandacht voor veiligheid

Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018

Bij Vecht en IJssel staat  het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening hoog op de agenda. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017) geeft nader richting aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsagenda bij Vecht en IJssel. Vecht en IJssel heeft hiervoor een kwaliteitsplan 2017/2018 opgesteld.

Lees hier: Samenvatting Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018 (pdf)

Kwaliteitsverslag 2018

Het Kwaliteitsverslag 2018 (link PDF) is een overzicht van onze acties en resultaten in 2018, in het kader van het Kwaliteitsplan 2017/2018.
Het verslag wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en tevens met onze collega's van het Lerend Netwerk.

Lerend Netwerk

Vecht en IJssel is aangesloten bij een ‘Lerend Netwerk’ van vijf Utrechtse instellingen voor ouderenzorg, samen met De Rijnhoven, De Vechtstreek, Maria Dommer en De Wulverhorst.

Door een actieve samenwerking willen de vijf gezamenlijk de kwaliteit van zorg verder optimaliseren, gekoppeld aan meer efficiëntie.
De samenwerking vindt plaats op het gebied van scholing, kwaliteit, personele inzet, casemanagement en bestuurlijke uitwisseling. Daar waar mogelijk worden scholings- en opleidingsactiviteiten gebundeld, waarbij ook onderlinge uitwisseling van stageplaatsen mogelijk is.

Daarnaast blijven we als organisatie continu inzetten op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen.

Vecht en IJssel is deelnemer aan het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg gericht op het oplossen van huidige en toekomstige tekorten van zorgberoepen met een branch overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen.

Personeelssamenstelling

De samenstelling en opbouw van onze teams is gericht op het waarborgen van kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Daarbij zijn onze vertrekpunten:

  • Een goed beeld van wat de cliënt nodig heeft
  • Vertrouwen in onze medewerkers en hun competenties
  • Onze ontwikkelingsmogelijkheden

Een overzicht van de Personeelssamenstelling (pdf) is onderdeel van het kwaliteitskader.

Vecht en IJssel nieuws

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...