Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vecht en IJssel sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf).
De richtlijnen zijn leidend voor de ontwikkelingen die Vecht en IJssel doormaakt, onder andere op het vlak van de zorgleefplan-systematiek, medicatieveiligheid, omgaan met onbegrepen gedrag en hygiëne- en infectiepreventie.
Het kwaliteitssysteem van Vecht en IJssel wordt bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Bij onze kwaliteitsverbetering, sluiten we aan bij de volgende uitgangspunten van het kwaliteitskader:

  • De cliënt staat centraal, er is een persoonsgericht zorgleefplan
  • Medewerkers leren en verbeteren samen
  • We hebben vertrouwen in de professionals
  • Minder bureaucratie, meer aandacht voor veiligheid

Kwaliteitsverslag 2020

Het Kwaliteitsverslag 2020 (link PDF) is een overzicht van onze acties en resultaten in 2020. 
Het verslag wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en tevens met onze collega's van het Lerend Netwerk.

Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018

Bij Vecht en IJssel staat  het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening hoog op de agenda. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017) geeft nader richting aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsagenda bij Vecht en IJssel. Vecht en IJssel heeft hiervoor een kwaliteitsplan 2017/2018 opgesteld.
Lees hier: Samenvatting Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018 (pdf)

Rapportage Wet zorg en dwang (Wzd) 1e helft 2020

De Wet BOPZ is per 1 januari 2020 komen te vervallen en is vervangen door de Wzd (Wet zorg en dwang).
De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie).
Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar, waarin organisaties de tijd hebben om de wet goed te implementeren.

Binnen Vecht en IJssel zijn we in 2020 bezig geweest met de implementatie van deze wet.
De projectgroep WzD heeft over de eerste helft van 2020 een rapportage geschreven. (link pdf)
In deze rapportage kunt u lezen welke stappen zijn ondernomen en wat de huidige stand van zaken is.
Per 1 januari 2021 zullen alle dossiers zijn omgezet om te voldoen aan de Wzd.

Heeft u inhoudelijke vragen hebben over deze rapportage of over de wzd, kunt u deze mailen naar: wetzorgendwang@vechtenijssel.nl

Lerend Netwerk

Vecht en IJssel is aangesloten bij een ‘Lerend Netwerk’ van vijf Utrechtse instellingen voor ouderenzorg, samen met De Rijnhoven, De Vechtstreek, Maria Dommer en De Wulverhorst.

Door een actieve samenwerking willen de vijf gezamenlijk de kwaliteit van zorg verder optimaliseren, gekoppeld aan meer efficiëntie.
De samenwerking vindt plaats op het gebied van scholing, kwaliteit, personele inzet, casemanagement en bestuurlijke uitwisseling. Daar waar mogelijk worden scholings- en opleidingsactiviteiten gebundeld, waarbij ook onderlinge uitwisseling van stageplaatsen mogelijk is.

Daarnaast blijven we als organisatie continu inzetten op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen.

Vecht en IJssel is deelnemer aan het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg gericht op het oplossen van huidige en toekomstige tekorten van zorgberoepen met een branch overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen.

Personeelssamenstelling

De samenstelling en opbouw van onze teams is gericht op het waarborgen van kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Daarbij zijn onze vertrekpunten:

  • Een goed beeld van wat de cliënt nodig heeft
  • Vertrouwen in onze medewerkers en hun competenties
  • Onze ontwikkelingsmogelijkheden

Een overzicht van de Personeelssamenstelling (pdf) is onderdeel van het kwaliteitskader.

Vecht en IJssel nieuws

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Iris Bandhoe en mevrouw Piera Mereu zijn per 1 augustus 2021 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Feestelijke start renovatie Zuylenstede

Na bijna 2 jaar van voorbereiden, overleggen en afstemmen is woensdag 2 juni feestelijk het startsein gegeven voor de renovatie van onze locatie Zuylenstede. Met de onthulling van een groot bouwdoek aan de gevel, gaf wethouder Maarten van Ooijen, samen met bestuurder Paul van Wingaarden van Vecht en IJssel en directeur Teus Oskam van Estea, het begin aan van de uitvoer van dit grote project. De wethouder gaf Vecht en IJssel en Estea een compliment voor de wijze waarop ze de renovatie de afgelopen twee jaar hebben voorbereid, in goede afstemming met alle cliënten, huurders en medewerkers.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...