Woonservicezone/wijkakkoorden

Vecht en IJssel is onderdeel van de wijk

Vanuit de filosofie dat het persoonlijk welbevinden van onze cliënten wordt vergroot door het ontmoeten van mensen en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, stimuleert Vecht en IJssel het contact in de wijk en de directe omgeving. Vecht en IJssel staat voor levendigheid in de wijk, omdat dit het gevoel van gemeenschappelijkheid vergroot. Zo willen we graag midden in de samenleving staan en zien onze locaties dan ook als onderdeel van de wijk.

Alle dienstverlening (wwz), faciliteiten en services zijn dus ook beschikbaar voor ouderen in de omgeving van de locaties. Zo kunt u bij ons (al dan niet met eigen bijdrage) meedoen aan diverse (dag)activiteiten of gebruik maken van bijvoorbeeld de kapsalon, de winkel of het restaurant.

Onderscheid Utrecht en IJsselstein

De deelname van de wijk is per locatie verschillend. Zo spreken we in Utrecht van wijkakkoorden en in IJsselstein van een woonservicezone.

Wijkakkoorden

In Utrecht wordt invulling gegeven aan de wijkakkoorden.
Het wijkakkoord heeft als doel dat iedereen; ouderen, maar ook mensen met een psychische of fysieke beperking of andere kwetsbare groepen in de wijk kunnen blijven wonen ongeacht achtergrond, hulp- en/of cliëntvraag. Sociale netwerken kunnen dan zoveel mogelijk in stand blijven. Daarop moet de wijk toegerust zijn en om dat te bereiken, zijn veranderingen nodig in manier waarop organisaties samenwerken en in het dienstenpakket of voorzieningen die aanwezig zijn.
Klik hier voor de wijkakkoorden van Transwijk en Zuylenstede.

WMO-loket gemeente Utrecht

Wilt u meer weten over hulp bij het huishouden? Heeft u een rolstoel of traplift nodig? Of wilt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
Het WMO-loket van de gemeente Utrecht helpt u graag verder. 
Kijk voor informatie 24 uur per dag op www.utrecht.nl/wmo.
Op werkdagen kunt u het WMO-loket bellen op T 030 286 95 00 (9.00 -17.00 uur).

Woonservicezone

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bevordert actief dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook in IJsselstein voert de gemeente hiervoor beleid. Zij spreekt hiervoor de diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan, om het gemeentelijkbeleid in een drietal woonservicezones te realiseren. Een woonservicezone is een gebied waar gemeente, wonen, zorg- en welzijnsorganisaties samen met de bewoners werken aan leefbaarheid. Met als doel het aanbod van wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. In 2010 heeft de gemeente IJsselstein met geld van de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld die in IJsselstein breed is gaan  kijken naar de WZS's. Na een kennismakings- en inventarisatieronde, is er beleid gemaakt en zijn er adviezen gevolgd over hoe de structuur op het gebied van WSZ's in IJsselstein er het beste uit kan gaan zien.
Klik hier voor de rol van Ewoud in de woonservicezone van IJsselstein.

WMO-loket gemeente IJsselstein
 

Het WMO-loket van de gemeente IJsselstein is alleen op afspraak open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Daarnaast is het loket telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot17.00 uur.
T. 14030.

www.ijsselstein.nl.

 

Vecht en IJssel nieuws

Vecht en IJssel tekent samenwerkingsverband ONUe

Vecht en IJssel heeft deze maand de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Oudergeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Daarmee kunnen we ook voor kwetsbare ouderen in de wijk een beroep doen op gespecialiseerde behandelaars van Novicare. ONUe is een samenwerkingsverband van de Utrechtse zorgorganisaties Vecht en IJssel, AxionContinu, Careyn, Bartholomeus Gasthuis en behandeldienst Novicare.

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Inspirerend werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg

In onze locatie Lieven de Key beleefden we 2 november een inspirerende ochtend, bij het werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg. “Om zelf te ervaren was de effecten van beleid zijn in de dagelijkse praktijk”. CDA-gemeenteraadslid Jantine Zwinkels uit Utrecht sloot aan bij het bezoek. Slootweg was onder de indruk van de 3 medewerkers van Lieven de Key waar hij een gesprek mee had. “Wat een betrokkenheid”, merkte hij op.

Henk Woertman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli 2018 is Henk Woertman benoemd tot voorzitter van de RvT van Vecht en IJssel. Zijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening en hij beschikt over veel kennis en ervaring in de gezondheidssector (ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie e.d.). Zijn profiel sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...