Woonservicezone/wijkakkoorden

Vecht en IJssel is onderdeel van de wijk

Vanuit de filosofie dat het persoonlijk welbevinden van onze cliënten wordt vergroot door het ontmoeten van mensen en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, stimuleert Vecht en IJssel het contact in de wijk en de directe omgeving. Vecht en IJssel staat voor levendigheid in de wijk, omdat dit het gevoel van gemeenschappelijkheid vergroot. Zo willen we graag midden in de samenleving staan en zien onze locaties dan ook als onderdeel van de wijk.

Alle dienstverlening (wwz), faciliteiten en services zijn dus ook beschikbaar voor ouderen in de omgeving van de locaties. Zo kunt u bij ons (al dan niet met eigen bijdrage) meedoen aan diverse (dag)activiteiten of gebruik maken van bijvoorbeeld de kapsalon, de winkel of het restaurant.

Onderscheid Utrecht en IJsselstein

De deelname van de wijk is per locatie verschillend. Zo spreken we in Utrecht van wijkakkoorden en in IJsselstein van een woonservicezone.

Wijkakkoorden

In Utrecht wordt invulling gegeven aan de wijkakkoorden.
Het wijkakkoord heeft als doel dat iedereen; ouderen, maar ook mensen met een psychische of fysieke beperking of andere kwetsbare groepen in de wijk kunnen blijven wonen ongeacht achtergrond, hulp- en/of cliëntvraag. Sociale netwerken kunnen dan zoveel mogelijk in stand blijven. Daarop moet de wijk toegerust zijn en om dat te bereiken, zijn veranderingen nodig in manier waarop organisaties samenwerken en in het dienstenpakket of voorzieningen die aanwezig zijn.
Klik hier voor de wijkakkoorden van Transwijk en Zuylenstede.

WMO-loket gemeente Utrecht

Wilt u meer weten over hulp bij het huishouden? Heeft u een rolstoel of traplift nodig? Of wilt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
Het WMO-loket van de gemeente Utrecht helpt u graag verder. 
Kijk voor informatie 24 uur per dag op www.utrecht.nl/wmo.
Op werkdagen kunt u het WMO-loket bellen op T 030 286 95 00 (9.00 -17.00 uur).

Woonservicezone

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bevordert actief dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook in IJsselstein voert de gemeente hiervoor beleid. Zij spreekt hiervoor de diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan, om het gemeentelijkbeleid in een drietal woonservicezones te realiseren. Een woonservicezone is een gebied waar gemeente, wonen, zorg- en welzijnsorganisaties samen met de bewoners werken aan leefbaarheid. Met als doel het aanbod van wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. In 2010 heeft de gemeente IJsselstein met geld van de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld die in IJsselstein breed is gaan  kijken naar de WZS's. Na een kennismakings- en inventarisatieronde, is er beleid gemaakt en zijn er adviezen gevolgd over hoe de structuur op het gebied van WSZ's in IJsselstein er het beste uit kan gaan zien.
Klik hier voor de rol van Ewoud in de woonservicezone van IJsselstein.

WMO-loket gemeente IJsselstein
 

Het WMO-loket van de gemeente IJsselstein is alleen op afspraak open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Daarnaast is het loket telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot17.00 uur.
T. 14030.

www.ijsselstein.nl.

 

Vecht en IJssel nieuws

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Feestelijke start renovatie Zuylenstede

Na bijna 2 jaar van voorbereiden, overleggen en afstemmen is woensdag 2 juni feestelijk het startsein gegeven voor de renovatie van onze locatie Zuylenstede. Met de onthulling van een groot bouwdoek aan de gevel, gaf wethouder Maarten van Ooijen, samen met bestuurder Paul van Wingaarden van Vecht en IJssel en directeur Teus Oskam van Estea, het begin aan van de uitvoer van dit grote project. De wethouder gaf Vecht en IJssel en Estea een compliment voor de wijze waarop ze de renovatie de afgelopen twee jaar hebben voorbereid, in goede afstemming met alle cliënten, huurders en medewerkers.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...