Woonservicezone/wijkakkoorden

Vecht en IJssel is onderdeel van de wijk

Vanuit de filosofie dat het persoonlijk welbevinden van onze cliënten wordt vergroot door het ontmoeten van mensen en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, stimuleert Vecht en IJssel het contact in de wijk en de directe omgeving. Vecht en IJssel staat voor levendigheid in de wijk, omdat dit het gevoel van gemeenschappelijkheid vergroot. Zo willen we graag midden in de samenleving staan en zien onze locaties dan ook als onderdeel van de wijk.

Alle dienstverlening (wwz), faciliteiten en services zijn dus ook beschikbaar voor ouderen in de omgeving van de locaties. Zo kunt u bij ons (al dan niet met eigen bijdrage) meedoen aan diverse (dag)activiteiten of gebruik maken van bijvoorbeeld de kapsalon, de winkel of het restaurant.

Onderscheid Utrecht en IJsselstein

De deelname van de wijk is per locatie verschillend. Zo spreken we in Utrecht van wijkakkoorden en in IJsselstein van een woonservicezone.

Wijkakkoorden

In Utrecht wordt invulling gegeven aan de wijkakkoorden.
Het wijkakkoord heeft als doel dat iedereen; ouderen, maar ook mensen met een psychische of fysieke beperking of andere kwetsbare groepen in de wijk kunnen blijven wonen ongeacht achtergrond, hulp- en/of cliëntvraag. Sociale netwerken kunnen dan zoveel mogelijk in stand blijven. Daarop moet de wijk toegerust zijn en om dat te bereiken, zijn veranderingen nodig in manier waarop organisaties samenwerken en in het dienstenpakket of voorzieningen die aanwezig zijn.
Klik hier voor de wijkakkoorden van Transwijk en Zuylenstede.

WMO-loket gemeente Utrecht

Wilt u meer weten over hulp bij het huishouden? Heeft u een rolstoel of traplift nodig? Of wilt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
Het WMO-loket van de gemeente Utrecht helpt u graag verder. 
Kijk voor informatie 24 uur per dag op www.utrecht.nl/wmo.
Op werkdagen kunt u het WMO-loket bellen op T 030 286 95 00 (9.00 -17.00 uur).

Woonservicezone

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bevordert actief dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook in IJsselstein voert de gemeente hiervoor beleid. Zij spreekt hiervoor de diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan, om het gemeentelijkbeleid in een drietal woonservicezones te realiseren. Een woonservicezone is een gebied waar gemeente, wonen, zorg- en welzijnsorganisaties samen met de bewoners werken aan leefbaarheid. Met als doel het aanbod van wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. In 2010 heeft de gemeente IJsselstein met geld van de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld die in IJsselstein breed is gaan  kijken naar de WZS's. Na een kennismakings- en inventarisatieronde, is er beleid gemaakt en zijn er adviezen gevolgd over hoe de structuur op het gebied van WSZ's in IJsselstein er het beste uit kan gaan zien.
Klik hier voor de rol van Ewoud in de woonservicezone van IJsselstein.

WMO-loket gemeente IJsselstein
 

Het WMO-loket van de gemeente IJsselstein is alleen op afspraak open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Daarnaast is het loket telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot17.00 uur.
T. 14030.

www.ijsselstein.nl.

 

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...