Beschermd Wonen bij Vecht en IJssel

Beschermd Wonen is een vorm van groepswonen voor ouderen (55+) met een psychiatrische aandoening die dagelijks intensieve begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben.

Bewoners kiezen zelf voor deze woonvorm, waarbij de eigen regie en zelfstandgheid behouden blijven, binnen een woonvorm die ook veiligheid en structuur biedt.

Vecht en IJssel biedt Beschermd Wonen in de locatie Transwijk, met 6 woongroepen voor elk 6 personen.

Groepswonen en individuele begeleiding

De afdeling in Transwijk biedt mogelijkheden voor zowel groepswonen als individuele begeleiding op het appartement.
Op de kleinschalige afdeling is ruimte elkaar te ontmoeten, samen te eten of te ontspannen. Bewoners zijn vrij al dan niet deel te nemen aan gezamelijke activiteiten.
De afdeling heeft geen gesloten deuren. Bewoners zijn vrij in en uit te lopen, bezoek te ontvangen of een boodschap te doen. 

Indicatie

Voor Beschermd Wonen bij Vecht en IJssel is een GGZ-indicatie nodig en een diagnose van een psychiater. Plaatsing gaat altijd in overleg met een GGZ-instelling of een huisarts en/of psychiater.  

Lees voor meer informatie de brochure 'Beschermd Wonen bij Vecht en IJssel'.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze klantadviseurs via e-mail: klantadviseurs@vechtenijssel.nl   of bel met T: (030) 30 33 500.

Vecht en IJssel nieuws

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Iris Bandhoe en mevrouw Piera Mereu zijn per 1 augustus 2021 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Feestelijke start renovatie Zuylenstede

Na bijna 2 jaar van voorbereiden, overleggen en afstemmen is woensdag 2 juni feestelijk het startsein gegeven voor de renovatie van onze locatie Zuylenstede. Met de onthulling van een groot bouwdoek aan de gevel, gaf wethouder Maarten van Ooijen, samen met bestuurder Paul van Wingaarden van Vecht en IJssel en directeur Teus Oskam van Estea, het begin aan van de uitvoer van dit grote project. De wethouder gaf Vecht en IJssel en Estea een compliment voor de wijze waarop ze de renovatie de afgelopen twee jaar hebben voorbereid, in goede afstemming met alle cliënten, huurders en medewerkers.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...